MADDE 1: TARAFLAR

  1. – SATICI

Unvanı                       :  Sey tekstil iç ve dış ticaret limited şirketi

Adresi                        : İkitelli OSB Aykosan San.Sit. 4lü B Blok No:37 Başakşehir/İSTANBUL

Telefon                      : 02124070042

Fax                             :

E-posta                      : info@tisortplus.com

  1. – ALICI

Adı ve Soyadı            :

Adresi                        :

Telefon                      :

E-posta Adresi         :

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu ALICI’nın https://tisortplus.com/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve MADDE 3.1’ de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU OLAN ÜRÜNLERİN ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1 – ÜRÜNLER

İşbu sözleşme kapsamında satışa sunulan tüm ürünlerin temel özellikleri https://tisortplus.com/ sitesinde yer almaktadır.

Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar, ürünlere ait olan satış fiyatlarıdır. İlan edilen bu fiyatlar ve vaatler, yeni bir güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak belirtilmiş olan özel ve kampanya fiyatları sadece belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 

Sözleşme konusu olan ürünlerin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

3.2 – TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi        :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Bilgileri          :

https://tisortplus.com/ sitesi üzerinden yapılan tüm alışverişlerde sevkiyatlar kargo ile yapılmaktadır. Tişört Plus tarafından anlaşmalı kargolar aracılığı ile ürünler sipariş adresine sevk edilmektedir. Stokta olan ürün sevkiyatları sipariş oluşturulmasının ardından, en geç 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Kargo bedeli güncel ürün açıklamasında belirtilen şekilde alınmaktadır.

3.3 – GECİKME FAİZİ

Online alışveriş sitesi üzerinden yapılan tüm alışverişler peşin ya da kredi kartı ile yapılmaktadır. Bu nedenle SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmamaktadır.

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI https://tisortplus.com/ internet sitesinde sözleşme konusu olan ürün ya da ürünlerin temel nitelikleri satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin ön bilgilendirmeleri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder. Yani ALICI mesafeli sözleşme akdinden önce, SATICI tarafından belirtilmiş olan adres, ürünlere ati temel özellikler, ürünlerin vergi dahil fiyatları, ödeme ve teslimat süreçlerine ait tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul etmiş olur.  

4.2 – işbu sözleşme konusuna dahil olan ve internet sitesi üzerinden satış çıkarılan her bir ürün, yasal olan 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla, ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak teslim edilir. Bu teslim şartları içerisinde, sitede yer alan ve her bir ürün için geçerli olan ön bilgiler doğrultusunda teslimatlar ALICI veya belirtmiş olduğu adresteki kişi ya da kuruluşlara yapılır.

4.3 – internet sitesi üzerinden verilen siparişlerde kargo firmasının ürünü teslim aşamasında ALICI’dan ya da kargo firmasından doğan nedenlerden dolayı teslim edilememe durumlarından SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4 – SATICI alışveriş sitesinde satışa sunmuş olduğu her bir ürün için eksiksiz, sağlam, sitede belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile birlikte teslim etmek üzere sorumludur.

4.5 –  SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlüğü süresi dolmadan, ALICI’nın onayını almak koşulu ile, ALICI’yı bilgilendirebilir ve eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6 –  SATICI’nın sipariş konusu olan ürün ya da ürünlerin teslimatı sürecinin imkansızlaştığı durumlarla karşılaşması söz konusu olabilir. Bu durumda SATICI tarafından gerekli yükümlülükler yerine getirilemediğinde, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü süresi dolmadan durumu ALICI ile paylaşması gerekmektedir. Bu paylaşımın ardından, 10 iş günü içerisinde ürün ya da ürünlere ait olan tahsil edilmiş toplam bedel ALICI’ya iade edilir.

4.7 – Oluşturulan siparişin ardından ürün ya da ürünlerin teslimatının yapılabilmesi için işbu Ön Bilgilendirme formumun elektronik ortamda teyit edilmesi zorunludur. ALICI tarafından herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

4.8 – İnternet sitesi üzerinden sipariş edilmiş olan ürün ya da ürünlerin ALICI’ya tesliminin ardından, ALICI’ya ait olan ve ödemenin yapılmış olduğu kredi artının ALICI’dan kaynaklanan bazı kusurular nedeni ile herhangi bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ya da hukuka aykırı şekilde kullanılması söz konusu olabilir. Bu durumlarda ALICI’nın talebi ile banka veya finans kuruluşları tarafından bu bedelinin SATICI’ya ödenmemesi durumunda, teslim edilmiş olan ürünlerin en geç 3 gün içerisinde SATICI’ya iadesi zorunludur. Bu tür durumlarda kargo bedeli ALICI’ya ait olacaktır. 

4.9 – SATICI’nın bazı mücbir sebepler, kargo teslimlerinde yaşanan hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar yaşayabilme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumlarda söz konusu ürünler sözleşmede belirtilmiş olan süreler içerisinde teslim edilemeyebilir. SATICI bu durumu en kısa süre içerisinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI’nın bazı hakları olacaktır. ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu olan ürünün emsali ile değiştirilmesini veya siparişin teslime engel olan durumlar ortadan kalkana kadar bekletilmesini talep edebilmektedir. ALICI bu haklardan istediğini seçebilmektedir.

Eğer ALICI tarafından sipariş iptali talep edilirse, siparişe konu olan bedel SATICI tarafından 10 iş günü içerisinde kendisine nakden ve defaten ödenecektir. ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu ödemelerde, siparişe konu olan bedel, siparişin iptalinin arından 7 iş günü içerisinde bankaya iade edilecektir. Söz konusu bedelin bankaya iade edilmesinin ardından ALICI hesaplarına yansıması banka politikaları ile alakalı bir durumdur. Bu durumda ALICI, banka sürecinde olan işlemlere SATICI’nın bir müdahalesi olamayacağını ve banka tarafından bu bedelin ALICI hesabına yatırılmasının 2 – 3 hafta kadar sürebileceğini şimdiden kabul etmektedir.       

MADDE 5: BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde borcun gecikmeli ifasından dolayı ALICI, SATICI’nın oluşan zararını ödemeyi kabul eder. İşbu sözleşme sayesinde ortaya çıkan tüm edinimlerin yerine getirilmemesi durumunda, edinimleri yerine getirmeyen taraf borçlu olacaktır. Ve borçlu genel hükümler gereğinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. Temerrüde düşen tarafın, haklı sebebi olmaksızın edinimlerini yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf borçlu tarafa edinimlerin yerine getirilmesi için 7 gün süre tanıyacaktır. Bu süre zarfında borçlu tarafından edinimlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında edinimlerin yerine getirilmemesi durumunda alacaklı taraf zararını karşı tarafa ödetme hakkına sahiptir.  

Temerrüt halinde faiz uygulaması devreye girecektir. 7 günlük tanınan sürenin ardından işlemeye başlayan faiz uygulamasında T.C. Merkez Bankası gecelik faiz oranı baz alınacaktır.

ALICI ve SATICI’nın işbu sözleşmeden doğan kurallara uygulaması durumunda Borçlar Kanunu’nun 117 ve devamı maddelerinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

Temerrüdün geçerli olduğu durumlarda, taraflardan herhangi birisinin edinimlerini gerekli süreler içerisinde haklı bir sebebe dayanmadan yerine getirmemesi halinde, alacaklı olan tarafın 7 gün ek süre tanıma hakkı söz konusudur. bu süre zarfında da yerine getirilmeyen tüm edinimler için diğer taraf temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu süreçte alacaklı malın teslimini veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.  

MADDE 6: CAYMA HAKKI

ALICI Tüketici Hakları gereğince, hiçbir hukuki sorumluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim almış olduğu tüm ürün ve ürünler için cayma hakkına sahiptir. Ürün veya ürünlerin ALICI’ya ya da belirtmiş olduğu adresteki kurum ya da kişilere tesliminin ardından 14 ( ondört ) gün içerisinde hiçbir sebep olmadan cayma hakkı saklı tutulmaktadır.

ALICI cayma hakkını kullanabilmek için 14 günlük süre içerisinde SATICI’ya durumu faks, e-posta ya da mesaj yolu ile bildirmekle yükümlüdür. Cayma hakkını kullanabilmek için ALICI’nın teslim almış olduğu ürün ya da ürünlerin kullanılmamış olması şartı bulunmaktadır.

Bu hakkın kullanıması halinde;

6.1 – ALICI’ya ya da onun belirtmiş olduğu kişi ya da kurumlara teslim edilmiş olan ürün ya da ürünler, faturası ile birlikte SATICI’ya ulaştırılmalıdır. ALICI taraf kurumsal bir yer ise, alınan ürünlerin faturasına karşılık olarak İADE FATURASI kesilmesi zorunludur.

6.2 – İade edilen her bir ürün için fatura üzerinde yer alan iade ile ilgili kısımlar ALICI tarafından doldurulmalıdır.

6.3 – 14 ( ondört ) gün içerisinde iade edilmek istenen ürün ya da ürünler varsa kutusu, ambalajı, etiketi, aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir. Tüm bu belgelerle birlikte iade edilecek olan ürün SATICI’ya ulaştıktan itibaren 10 gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilecektir.

6.4 – İade edilmek istenen ürün ya da ürünler SATICI’ya iade edilirken, alış faturasının orijinal halinin de SATICI’ya ulaştırılması gerekmektedir. ALICI işbu fatura üzerine İADE FATURASI’dır ibaresini düşecek ve imzalayacaktır.

6.5 –  ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa, ALICI kusuru oranında zararı SATICI’ya tazmin etmekle yükümlüdür.

6.6 – Ürün ya da ürünlerin alındığı dönemlerde bir kampanya varsa ve bu rakamlardan siparişler alındıysa, ALICI’nın ürünleri iade etmesi durumunda, SATICI tarafından yine aynı dönemlerde geçerli olan kampanya fiyatları üzerinden iade işlemleri yapılacaktır. ALICI’nın ürünleri almış olduğu tarihteki fiyatlar geçerlidir.

MADDE 7: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme gereği ilgili Kanun’un 68. Maddesi uyarınca Tüketici Hakem Heyetleri ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması ile birlikte ALICI sözleşme gereğinde yer alan tüm maddeleri kabul etmiş olacaktır.

SATICI her tür şikayet ve itirazlarını yine 68. Madde gereğince belirlenmiş olan parasal sınırlar dahlinde, ikametgahının bulunduğu Tüketici Hakem Heyetlerine ya da Tüketici Mahkemelerine yapacaktır. Burada belirtilmiş olan parasal sınırlarlar her takvim yılı için geçerli olmak üzere, o yıla ait olan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesi hükümlerince uygulanmaktadır.

Buna göre 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi ile 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Madde 6 uyarınca değeri 2.000 Türk lirasının altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmalıdır. 2.000 ile 3.000 lira arasındaki uyuşmazlıklarda ise il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak zorunludur. Tüketici hakem heyetleri tarafından verilen kararlar her iki taraf içinde bağlayıcı olacaktır.

İşbu sözleşme ALICI ve SATICI haklarını korumak adına, ticari amaçlarla hazırlanmıştır.